Jaką odpowiedzialność ponosi warsztat samochodowy w trakcie naprawy naszego auta?

Gdy przekazujesz swój samochód do warsztatu samochodowego, to narażasz się na pewne ryzyko, z tym związane. W szczególności, jeśli nie znasz ani właściciela, ani mechanika. Auta bardzo często są warte mnóstwo pieniędzy, nawet setki tysięcy złotych czy miliony. Są to ogromne pieniądze, które w naturalny sposób nie chcesz stracić. Dowiedz się zatem, za co odpowiada właściciel warsztatu podczas opieki nad Twoim autem!

Przekroczenie terminu naprawy naszego samochodu!

Problemy zakładu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za auto w tego typu sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie czy też zgubę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby także, gdyby świadczenie zostało wypełnione w czasie właściwym. Zapis ten podnosi odpowiedzialność warsztatu za powierzony mu samochód w przypadku opóźnień. W sytuacji przekroczenia terminu zrealizowania usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Nieprawidłowo wykonana usługa przez mechanika!

Często występującym przypadkiem jest złe wykonanie usługi, co może skutkować dalszym uszkodzeniem auta. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch aspektach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim nadana jest przez przepisy prawa. Odpowiedzialność wynikająca z umowy znaczy, że za naprawienie szkody w wyniku niewłaściwego wykonania lub niewykonania zobowiązania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody pojawiły się w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za powierzony pojazd na podstawie przepisów rękojmi w sytuacji zrealizowania naprawy. Znajdziecie je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od naprawy zaobserwowane zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Domniemywa się wtedy, że wada była już w momencie wydania pojazdu właścicielowi. Klient może wówczas domagać się wymiany rzeczy na wolną od wad, naprawy albo obniżenia ceny. To klient wybiera formę, którą pragnąłby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Czy za kradzież auta jest odpowiedzialny warsztat samochodowy?

Umowa, która zawarłeś z mechanikiem, jest poniekąd umową o dzieło oraz umową o przechowanie auta, a to oznacza, że w razie uszkodzenia pojazdu bądź jego kradzieży odpowiedzialny jest właściciel warsztatu samochodowego. Uwaga! Jest on jednak w stanie udowodnić swoją niewinność w sprawie kradzieży poprzez wykazanie, że samochód był zamknięty, alarm i inne zabezpieczenia włączone, a kluczyki oraz dokumenty schowane!

Informacje:
Ocena:
0.00/0
Oceń artykuł:

Komentarze 0

Brak komentarzy

Arykuły w kategorii Motoryzacja

Brak artykułów

Gdy przekazujesz swój samochód do warsztatu samochodowego, to narażasz się na pewne ryzyko, z tym związane. W szczególności, jeśli nie znasz ani właściciela, ani mechanika. Auta bardzo często są warte mnóstwo pieniędzy, nawet setki tysięcy złotych czy miliony. Są to ogromne pieniądze, które w naturalny sposób nie chcesz stracić. Dowiedz się zatem, za co odpowiada właściciel warsztatu podczas opieki nad Twoim autem!Przekroczenie terminu naprawy naszego samochodu!Problemy zakładu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w uzgodnionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za auto w tego typu sytuacji rośnie.Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie czy też zgubę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby także, gdyby świadczenie zostało wypełnione w czasie właściwym. Zapis ten podnosi odpowiedzialność warsztatu...